Uitvaartcentrum Amsterdam-Uitvaartverzorging de Jong

Voor al uw persoonlijke wensen

Nazorg


Onze zorg na de uitvaart

Wij realiseren ons dat ook de tijd na de uitvaart voor veel mensen moeilijk is. Zowel op emotioneel als op praktisch en financieel gebied kan er een hoop op u afkomen. Daarom bieden wij nabestaanden nazorg aan, zowel telefonisch, in persoonlijk contact, als op onze website, om u ook in de periode na de uitvaart ondersteuning te kunnen verlenen.

 

Op de dag van de uitvaart ontvangt u twee boekjes van Zorgna die u tot steun kunnen zijn op praktisch en emotioneel vlak. Daarnaast nemen we enkele weken na de uitvaart contact met u op om te informeren hoe het gaat en te kijken of eventuele extra hulp nodig is. Mogelijk vindt u het prettig met onze nazorgmedewerker na te praten over het overlijden, de uitvaart en de veranderde situatie. Maar misschien heeft u vooral vragen van praktische aard. Indien gewenst kunnen wij u doorverwijzen naar derden. 


Links naar andere websites

Op onze website onder het kopje ‘links’ vindt u verwijzingen naar derden, o.a. naar boedelontruimers, notarissen en links naar de verschillende banken en hun regels.

  

Indien u meer wilt weten over rouw en rouwverwerking kunt u onder andere terecht op de websites www.rouw.nl, www.landelijksteunpuntrouw.nl en www.in-de-wolken.nl. Op deze sites vindt u ook verwijzingen naar rouwbegeleiding en kunt u boeken direct kopen dan wel een literatuurlijst vinden. 


Boeken tips

Enkele boeken die we hier graag willen noemen:


Arthur Polspoel

het was toch een mooi leven (2008) 

Dit boek gaat over rouw bij ouderen die heel intens kan zijn, omdat ouderen na een lang gedeeld leven er ineens alleen voor staan, weinig toekomstperspectief meer hebben én de omgeving niet altijd oog heeft voor de impact van het overlijden, omdat “de dood toch hoort bij ouderdom”.
Johan Maes en Evamaria Jansen

Ze zeggen dat het overgaat (2014)

Vernieuwde inzichten over rouw als onderdeel van het leven. Rouw houdt nooit op, maar ontvouwt en ontwikkelt zich in de loop van ons leven en maakt deel uit van wie we zijn.


Rouw bij kinderen

Ook over rouw bij kinderen is er inmiddels veel verschenen. Zowel boeken met informatie over hoe kinderen rouwen en hoe je hen kunt begeleiden, als werkboeken waar kinderen, onder begeleiding, zelf mee aan de slag kunnen. 


Het informatieboekje ‘De meest gestelde vragen over kinderen en de dood’ van Riet Fiddelaers-Jaspers en Renske Fiddelaers. 

Het werkboek ‘ Dag Lieve…’ van Memori (Zorgna).

 

Verder willen wij u graag wijzen op de Stichting Jonge Helden, www.jongehelden.nl. Zij bieden ondersteuning aan kinderen en jongeren die te maken krijgen met een ingrijpend verlies, o.a. door voorlichting en projecten op scholen. Daarnaast hebben zij een uitgebreide website waar kinderen en jongeren terecht kunnen voor informatie en het delen van ervaringen en herinneringen. De stichting heeft aparte pagina’s voor de mensen om deze kinderen heen: ouders, familieleden, buren, leerkrachten ed, met informatie hoe je zo’n jonge held in je omgeving het beste kunt bijstaan.

Op www.herinnerdingen.nl  kunnen kinderen een fotomonument maken voor een dierbare overledene. Rouw na een traumatisch verlies

Er wordt vanuit verschillende universiteiten wetenschappelijk onderzoek gedaan naar rouw en manieren van goede begeleiding bij getraumatiseerde rouw.

De Universiteit Utrecht en GGZ Friesland hebben een rouwtest ontwikkeld waarbij u een indruk krijgt welk risico u loopt op overwerkte of gecompliceerde rouw. Na het invullen van de test krijgt u enkele tips. De uitslagen worden anoniem gebruikt voor verder wetenschappelijk onderzoek over rouw. www.rouw.nl/rouwmeter.

Professor Jos de Keijzer van de Universiteit Groningen houdt zich bezig met rouw na verlies van een persoon door moord, suïcide en vermissing. Hij onderzoekt wat de meest effectieve methodes zijn om mensen met getraumatiseerde rouw te helpen. Op www.rouwnamoord.nl kunt u meer informatie vinden over het onderzoek en de therapie die aangeboden wordt en u eventueel aanmelden voor behandeling.

    

113online is een organisatie voor suïcide preventie, die hulp biedt aan mensen met zelfmoordgedachten en aan nabestaanden door middel van het geven van informatie en (telefonische en online) therapieën en gesprekken. www.113online.nl.